Introductie

Petra van Aken (1964) is dansdocent, choreograaf en beeldend kunstenaar.

 

Achtergrond

Haar achtergrond is gevormd door haar studies aan de kunstacademie (ruimtelijke vormgeving), dansacademie met specialisatie dansexpressie, en trainingen in Okido Yoga, Butho en Qigong.

 

De afgelopen 30 jaar doet ze dit in verschillende vormen voorstellingen in theater, tijdens kerkdiensten, begrafenissen, in de openbare ruimte en kantoor-achtige werkplekken. Tevens verzorgt ze, naast de eerder genoemde vormen, ook workshops en cursussen op basisscholen, kunstacademies, Honours opleidingen en congressen, community arts projecten en tentoonstellingen van haar beeldende kunst.

 

Visie

Door de snelle transformatie van onze samenlevingen vanwege de rappe technologische ontwikkeling, wereldwijde migratie, klimaatverandering  en de daardoor ontstane nieuwe verhoudingen is de mens onderhevig aan vervreemding en onthechting van zichzelf en zijn omgeving. Dit kenmerkt zich door overgave aan de vele mogelijkheden die er zijn voor escapisme, verminderde empathie voor de ander en verminderde compassie voor zichzelf en de ander.

 

Vandaar dat we vaker zien dat we elkaars grenzen niet herkennen noch respecteren. We zijn angstig zaken rechtstreeks en in levende lijve te ervaren. De verwarring van intimiteit en sexualiteit met het pornografische, en vanwege de nadruk op “happy times and success”, hebben tot gevolg dat we niet meer weten hoe om te gaan met het verdriet van onszelf en die van onze naasten. Dit alles heeft tot gevolg dat we verloren zijn geraakt in de intersubjectieve ruimte.

 

Deze intersubjectieve ruimte is de ruimte waarin mensen per definitie in een omgeving en in relatie tot elkaar staan. Het betekent letterlijk ’tussen de subjecten’. Intersubjectief is niet puur subjectief, in de beleving van één mens, of objectief, onafhankelijk van de beleving van mensen.

 

Voortkomend uit het universeel menselijk verlangen naar verbondenheid EN de vervreemding en onthechting van onszelf en van onze omgeving, zijn we genoodzaakt nieuwe vormen en structuren te vinden om deze gedeelde ruimten opnieuw te ontdekken, te herformuleren en zodanig opnieuw in te kunnen vullen.

 

Vanuit haar missie en achtergrond heeft Petra van Aken werk- en communicatievormen ontwikkeld om een helpende hand te bieden aan het vinden van nieuwe vormen en structuren zodat we de intersubjectieve ruimte opnieuw en menselijk kunnen invullen.

 

Dit doet ze door te werken aan de bewustwording hiervan door gebruik te maken van kunst: dans, beweging en beeldende kunst. Zowel apart als gecombineerd. Deze werk- communicatievormen komen voort uit het universeel verlangen naar verbinding en het geloof in de zelfhelende kracht die ieder in ons heeft. Verbinding staat voor het in contact staan met jezelf, de ander en je omgeving en de bewustwording hiervan. Hierbij ontstaan vragen als: Wie ben ik, waar ben ik en hoe sta ik in relatie tot de ander? Hoe kan ik deze verbinding vormgeven en ten uitvoer brengen?

 

Kernwaarden

Om deze vragen te kunnen beantwoorden gaat Petra van Aken uit van de kernwaarden inspiratie, verbeelding, beweging en structuur.

 

   • Inspiratie gaat over het bewustmaken van de vragen als waar zit inspiratie in je lichaam, kan je het voelen, durf je het avontuur aan te gaan om het onaangename, het kritische, angst en cynische te verslaan door nieuwsgierigheid en plezier? Stilstaan bij je nieuwsgierigheid naar alles en iedereen: kijken naar gelijkwaardigheid. Het gaat ook om het ervaren en uitbreiden van persoonlijke interesses en nieuwsgierig zijn naar je potentie en het in staat zijn je nieuwsgierigheid te delen en over te dragen; 
   • Verbeelding gaat over het oprekken van de grenzen van het mogelijke, het meer willen zien verwonderen, iets laten ontstaan en groeien. Geïnspireerd raken door wat jezelf verzint, wat de ander verzint. Dit allemaal beginnend vanuit het alledaagse om zo naar het ongewone te gaan. Het onderzoeken wat de grenzen zijn van je voorstellingsvermogen. Er achter komend wat je allemaal kan en wat je samen zou kunnen doen in de wereld. Hoe je vanuit de uitbeelding zou kunnen communiceren en interakteren; 
   • Beweging gaat over verandering, levendigheid en actie. Het is energie, je eigen en de collectieve kracht. Beweging zorgt voor fluïditeit en houdt alles draagbaar en open. Het zorgt voor het bewust worden van ons eigen lichaam en de mogelijkheden hiervan. Het gaat ook om het uit kunnen breiden van de bestaande en het ontdekken van de eigen persoonlijk kunnen waar het meeste plezier uit gehaald wordt als het een ander  er mee kunnen verblijden . Hierbij gaat het om de realisatie van de verbondenheid;
   • Structuur is spelen met de samenhang. Het geeft je vanuit een ogenschijnlijke chaos de mogelijkheid om tot nieuwe ideeën en vormen te komen. Door te structureren is het mogelijk alles een plaats te geven. Het is een pas op de plaats maken om het totaal te kunnen waarnemen en te zien wat de natuurlijke ontwikkeling is. Het is een ritme, een maat en een spanningsboog herkennen. Het geeft je de mogelijkheid tot componeren. Het is een vorm vinden die de losse onderdelen samenbrengt, en waarin de betekenis het beste tot zijn recht komt. Je hebt de keuze om mee te bewegen of om tegenkracht te bieden.

 

Voorwaarden

Om deze kernwaarden te kunnen behandelen worden er voorwaarden geschapen in de vorm van nieuwsgierigheid, plezier, improvisatie en heling.

 

   • Nieuwsgierigheid is de aanzet tot het aangaan van een ontwikkeling, van iets willen weten, voelen en ervaren. Ons eerste impuls is het natuurlijke onderzoeksgedrag. Iets willen leren kennen. Ongeacht de weerstand die je tegenkomt,  je willen en durven te richten op het onbekende. Hoe neem je waar? Onbevooroordeeld naar zaken kijken: alles is bruikbaar. Wat geeft je energie en inspiratie om flexibel te zijn in hoe je naar de wereld kijkt. Waar kan je meespelen?
   • Plezier is de kern en het vertrekpunt van alles. Kan je de plek in je lichaam lokaliseren en kan je het het laten groeien? En als je de weg kwijt bent kan je daar weer naar teruggaan en om opnieuw te beginnen? Plezier en moed staan dicht bij elkaar. Is het mogelijk te ontdekken wat je plezier en energie geeft? Kan je zien wat de ander voldoening verschaft? Ben je in staat het plezier van jezelf en de ander te vieren?
   • Improvisatie is noodzakelijk om tot betekenis te komen, of deze te verdiepen. Het is een manier om wat onder de oppervlakte leeft zichtbaar te maken. Het is behulpzaam bij het vinden van de eigen en de gemeenschappelijke weg en bij het vinden van het doel of de waarde. Het gaat om het werken met het beschikbare, werken en bewegen vanuit beperkingen. Hierbij is de aandacht gericht op het spelen om het spelen en het onderzoek hiervan.
   • Heling is bewust worden van onszelf in relatie met onszelf, de wereld en de ander. Door alles wat je kan zijn en jezelf,  de ander en de wereld, dit te gunnen. Het gaat om de pijn erkennen, verdragen en door beweging te laten stromen om zo tot de noodzakelijke veranderingen te komen: helen is de balans tussen geest en lichaam herstellen. Het maakt ruimte om aandacht te geven aan wat nu gaande is en geeft een positief gevoel van eigenwaarde. Het geeft je zo meer bewegingsvrijheid. Bewegingsvrijheid om je eigen waarheid, verlangens en waardes zichtbaar te maken en om je liefde te tonen.

 

De werk- en communicatievormen vormen die Petra van Aken heeft ontwikkeld zijn gebaseerd op creëren van verbinding en de kernwaarden en de voorwaarden die geschapen worden om deze doelen te bereiken.